Konsumentköplagen för e-handlare

I Sverige har vi många lagar som skyddar konsumenter, vilket är något som vi ska vara glada över, eftersom vi alla gynnas av detta vid något tillfälle när vi handlar. En av de mest kända och starkaste lagarna för konsumenter i vårt land är konsumentköplagen, som även påverkar dig som bedriver e-handel av något slag. I denna artikel har vi samlat de viktigaste delarna av denna lag, och information om hur de påverkar dig som är e-handlare samt din verksamhet.

Vad gäller konsumentköplagen för?

Konsumentköplagen omfattar lösa saker som köps av en konsument, och säljs av en näringsidkare.

Lagen är tvingande, och detta innebär att man inte får ge en konsument sämre villkor än vad som anges i lagen.

Bestämmelser gällande avbeställning

Om varan inte levererats till konsumenten än, har konsumenten rätt att avbeställa varan. Då har man som säljare inte rätt att kräva betalning för varan. Däremot är det okej att be kunden betala för de kostnader man haft med anledning av ordern, t.ex. fraktkostnader eller liknande.

Vad räknas som en felaktig vara enligt Konsumentköplagen?

En viktig del av Konsumentköplagen handlar om felaktiga varor, som kunden då har rätt att returnera och få pengarna tillbaka för, och i vissa fall även få skadestånd för. Alla som säljer varor till konsumenter bör därför vara medvetna om vad Konsumentköplagen menar med felaktiga varor. Enligt definitionerna som anges är detta:

  • Varor som inte stämmer överens med den produktbeskrivning som getts
  • Varor som inte kan användas för sitt specifika användningsområde av olika anledningar, som inte lämpar sig för det de är tänkta att användas till, helt enkelt
  • Varor som har detaljer eller specifikationer som köparen inte blivit informerad om av säljaren
  • Varor som är i betydligt sämre skick än vad man kan förvänta sig. Intressant nog gäller detta även varor som säljs i så kallat ”befintligt skick”.

Reklamationer

Sedan år 2005 är reklamationsrätten enligt Konsumentköplagen alltid 3 år. Viktigt för både köpare och säljare är dock att inte blanda ihop reklamationstiden med garantitiden. Om man vill reklamera något ligger bevisbördan alltid på konsumenten, och garantitiden kan mycket väl vara kortare än reklamationstiden.

Mer information om Konsumentköplagen

Hela Konsumentköplagen samt mer information om den hittar du enkelt på Konsumentverkets hemsida vid behov. Om du känner dig osäker på något gällande denna lag, rekommenderar vi verkligen att du går in där och läser lagen i dess helhet.

Online butik och e-handel